ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรร. โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง การเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะมีช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัพเดตที่สุด ผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเองแล้ว และยังช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน และประเมินได้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” https://www.youtube.com/watch?v=Fh9xmH5nvhA&feature=youtu.be

ฮิต: 37