พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานฝึกประสบการณ์ เผยแพร่โดย : tester01 วันที่ : 16 มีนาคม 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5

อ่านแล้ว : 156 ครั้ง
© 2021 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์