แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ เข้าสู่รั้วสารภี คณะครุศาสตร์ยินดีต้อนรับ